Nemůžete si vybrat? Pomůžeme Vám.
zavolejte nám +420 603 591 568
Nemůžete si vybrat? Pomůžeme Vám. zavolejte nám
+420 603 591 568
Kontakty

Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Prodávajícím je Kateřina Hankeová, Pode Břehy 434, 738 01 Staré Město, tel. 558 436 963, mob. 603 591 568, IČ: 73188166, DIČ: CZ7554134929. Firma je zapsána u Obecního živnostenského úřadu Městského úřadu ve Frýdku-Místku pod č.j. 03/2/27796P/52789, evidenční číslo 380202-77444-00.

Adresa provozovny a adresa pro veškerou korespondenci: Tapety a dekorace, Náměstí Svobody 46, 73801 Frýdek-Místek.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů najdete ZDE (https://www.tapeta-dekorace.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju).

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Více informací ve věci obchodních sdělení je uvedeno zde: https://www.tapeta-dekorace.cz/rozesilka-obchodnich-sdeleni

Objednávky

Kupující objednává zboží pomocí virtuálního nákupního košíku. Před zasláním závazné objednávky je kupující povinen zkontrolovat obsah košíku (zvolené produkty, barvy a množství). Na následné reklamace ohledně špatně zadaného artiklu, množství popř. barvy nebude brán zřetel.

Objednávku lze uskutečnit i prostřednictvím e-mailu, případně telefonicky. V tomto případně je vyžadována následná kontrola, odsouhlasení a potvrzení správnosti zadaných údajů formou e-mailu.

V obsahu objednávky nesmí chybět: jméno, příjmení, ulice a číslo popisné, PSČ, město, telefon a e-mail, dodací, příp. fakturační adresa, (v případě nákupu na firmu navíc IČ, DIČ, Název firmy).

Objednávku je možné zrušit neprodleně po jejím uskuteční. Pokud kupující požaduje stornování objednávky v době, kdy prodávající již učinil kroky k zajištění zboží (dotaz u dodavatele, objednání zboží, dovoz zboží ....), může prodávající požadovat storno poplatky ve výši vynaložených nákladů.

Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě svévolného nepřevzetí a vrácení zásilky má prodávající nárok na náhradu za zbytečně vynaloženou práci a náklady s tím spojené.

Dodací podmínky

Zboží odesíláme do 2 až 10 pracovních dní dle skladových zásob, není-li na kartě zboží uvedeno jinak.

Dostupnost u produktů je uváděna v pracovních dnech.

Vyhrazujeme si právo odeslat po předchozím upozornění i neúplnou objednávku (důvody: zboží je momentálně vyprodané, dodavatel dlouhodobě zboží nedodal, dodavatel změnil ceny zboží apod.).

Pokud bude chybějící zboží v dohledné době skladem, odešleme jej (po předchozí konzultaci se zákazníkem) na naše náklady.

Ceny

Uvedené ceny jsou maloobchodní s DPH 21% a nezahrnují cenu přepravy.

EET

Oznámení podle § 25 zákona o EET: "Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin." Tato informace je na e-shopu uvedena také ZDE.

 • při platbě hotově nebo platební kartou při osobní odběru našem kamenném obchodě obdrží zákazník fyzicky účtenku s FIK a dalšími údaji podle zákona o EET.
 • při platbě prostřednictvím platební brány GoPay (online platební kartou nebo rychlou online platbou s přesměrováním do internetového bankovnictví) - při vytvoření platby zasílá platební brána každému zákazníkovi e-mail, který obsahuje odkaz na tzv. stav platby. Přes tento odkaz si zákazník může zobrazit rozhraní, ve kterém lze sledovat, v jakém stavu se jeho platba nachází. Zde je k dispozici také účtenka s FIK a dalšími údaji, které musí poplatník z pohledu zákona o EET na účtence uvádět.

Platební podmínky

 1. Hotově, platební kartou při osobním odběru v kamenném obchodě Tapety a dekorace, Náměstí Svobody 46, 73801 Frýdek-Místek - zboží je rezervováno po dobu 5 dnů od oznámení o připravenosti k odběru - po uplynutí této doby je objednávka stornována.
 2. Dobírkou - platba při převzetí zboží od přepravní firmy.
 3. Převodem - s potvrzovacím e-mailem o přijetí objednávky jsou zaslány platební údaje. Pokud platba neproběhne do 5 dnů, objednávka je automaticky stornována.
 4. Online platební kartou, rychlou online platbou s přesměrováním do internetového bankovnictví - v průběhu objednávky je zákazník přesměrován na platební bránu GoPay, kde provede platbu online.

Platba předem je požadována vždy, pokud

 • se jedná o zboží vyrobené na zakázku pro konkétního zákazníka
 • se jedná o zboží s okrajovou prodejností, nestandardní nebo atypické
 • hodnota objednávky přesahuje 7500,- Kč
 • se jedná o objednávku zákazníka, který v minulosti porušil obchodní podmínky, například nepřevzetím zásilky
 • k tomu obchod shledá další důvody.

Doprava

Dodání provádíme zasilatelskou firmou České pošty a přepravními službami PPL a GLS.

V případě, že je vám zásilka doručována poškozená, poznamenejte toto do předávacího protokolu a kontaktujte nás. Vše vyřídíme s přepravcem my.

Ceny dopravy a platby

Veškeré informace o cenách za dopravu a platbu naleznete zde: ceny za dopravu a platbu

Objednávka zboží nad 1.799,- Kč vč. DPH po České republice – doprava ZDARMA!

Záruční podmínky

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy minimálně 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí a zjištěné vady oznámit neprodleně prodávajícímu. Je-li zboží Kupujícímu dodáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží nepřevzít.

V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu reklamaci uplatnit.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl Kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Práva z Vadného plnění - reklamační podmínky

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 •   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 •   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutím k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Vyplněný Reklamační protokol (ke stažení ZDE) zjednoduší vyřízení reklamace.

Kupující může vadné zboží zaslat na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. Balík musí být označen viditelně "Reklamace" a obsahovat:

 • reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství)
 • originál, případně ověřenou kopii dokladu o koupi - fakturu
 • záruční list, je-li ke zboží dodán
 • podrobný popis závady  - k tomu lze požít Reklamační protokol

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí Prodávající.

V případě neoprávněné reklamace bude Kupujícímu zboží zasláno zpět na jeho adresu.

Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží, vrácení peněz, podmínky, výjimky

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy - vrácení zboží

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy a vrátit zakoupené zboží bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího (kontakt - Kateřina Hankeová - Tapety a dekorace, Náměstí Svobody 46, 73801 Frýdek-Místek, e-mail: info@tapeta-dekorace.cz) formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Formulář je ke stažení ZDE.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

1.5 Pokud vracíte pouze část objednaného zboží, upravíme vaši objednávku tak, jako byste vracené zboží neobjednali. Částku k vrácení pak tvoří rozdíl původní a upravené hodnoty objednávky.

1.6 Nevyzvednutí či nepřevzetí zásilky není odstoupením od kupní smlouvy, ale jedná se o hrubé porušení kupní smlouvy dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník). 

2. Vrácení peněz

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb přednostně využijeme bezhotovostní převod na účet, který nám sdělíte. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

3. Vrácení zboží, náklady na vrácení zboží, odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

a) Vrácení zboží
Zboží bez zbytečného odkladu zašlete nebo jinak doručte výhradně na adresu provozovny prodejce - Tapety a dekorace, Náměstí Svobody 46, 738 01 Frýdek-Místek. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.  Vracené zboží musí být zasláno prodávajícímu na adresu provozovny běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem nebo předáno osobně, dobírka nebude přijata. Zboží zaslané na jinou adresu (např. výdejní místa) se vrátí zpět odesilateli. Pokud vr

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Nárok na úhradu případné škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Vracené zboží musí být čisté, neporušené, dobře zabalené a schopné dalšího prodeje. Musí být rovněž kompletní, tak jak jej kupující od prodávajícího převzal. Zboží vraťte v originální balení (originální obal obsahuje identifikační značky výrobce, jako je výrobní číslo a výrobní šarže, a je tedy součástí výrobku), případně včetně příbalové identifikační etikety. Se zbožím je nutné vrátit veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, např. záruční list výrobce, příručky, návody, visačky apod. a doklad o koupi - fakturu. Reklamní materiál, vizitky atd. se nevracejí. Pokud některá z těchto zásad nebude dodržena, může být zboží vráceno zpět, případně bude vrácena poměrná část hodnoty zboží - podle toho, jak porušení zboží omezí jeho další prodejnost.

4. Výjimky, kdy nelze odstoupení od smlouvy uplatnit

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Z výše uvedeného plyne, že odstoupit od kupní smlouvy nelze mimo jiné u produktů těchto sortimentů z naší nabídky:

 • Samolepicí tapety/folie - metráž
 • Stěnový obklad - metráž
 • Bambusový obklad - metráž
 • Zboží vyrobené na přání zákazníka - vlastní rozměr/vzor

Na zboží zakoupené na IČ nelze uplatnit odstoupení od smlouvy podle § 1829, odst. 1. OZ (tj. odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu).

Další práva a povinnosti smluvních stran, řešení sporů

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@tapeta-dekorace.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: www.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Program Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Kontakty

obchod, odběrní místo, korespondenční adresa:

Tapety a dekorace
Náměstí Svobody 46
Frýdek-Místek
738 01
Tel. : +420 558 436 963

Mob: +420 603 591 568

Bankovní spojení v rámci ČR:
Česká spořitelna: 1664353399/0800
FIO banka: 2701506185/2010


Bankovní spojení ze Slovenska:
FIO banka: 2701506185/2010
(IBAN: CZ6320100000002701506185, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)

V případě jakýchkoliv dotazů nebo pro bližší informace o sortimentu nás neváhejte kontaktovat:

Tel.: +420 558 436 963, +420 603 591 568

Email: info@tapeta-dekorace.cz, info@foto-zaclony.cz
Web: www.tapeta-dekorace.cz, www.foto-zaclony.cz